Skip to main content

WORD PARTNER VAN THE HOME LIBRARY en ontvang VOLLEDIG GRATIS 50 gepersonaliseerde boeken.

THL personaliseert voor u in uw huisstijl en volledig naar uw wensen de kaft en de eerste katern.


Algemene voorwaarden

A. Prijs voor 50 gepersonaliseerde boeken € 0,00
B. Ik verbind me ertoe 5 toeleveranciers te overtuigen om partner te worden bij THL.
C. Ik lever een lijst aan van toeleveranciers en mag later gecontacteerd worden voor meer.

D. Ik verdeel mijn boeken aan potentiele bouwers en verbouwers.
E. Ik kom naar het presentatie-event en ontvang er mijn 50 exemplaren.

F. Ik bezorg binnen 14 dagen het materiaal voor het ontwerpen van het boek:

  • input voor de kaft: hoe wil u dat de cover, rug en achtercover er uitziet
  • uw logo (bij voorkeur .ai, .eps of .pdf)
  • uw contactgegevens
  • eventueel tekst voor de 1e pagina: bv. info over kantoor (wenst u tekst bij de foto’s te zetten, dan kan dat) 

     
  • een mooie reeks hoge resolutie foto’s Van 1 (hele grote) tot 4 à 6 (of meer) per pagina. (Hebt u geen geschikte foto’s, dan hebben we voor u een professionele fotograaf ter beschikking.)
  • bent u in het bezit van een brochure/folder/portfolio/ briefpapier waaruit uw stijl kan worden afgeleid. Dat mag u aanleveren zodat het boek in uw huisstijl wordt gelayout. Of uw (volledige) brochure kan aan het formaat van The Home Library worden aangepast
Wil u liever zelf de opmaak verzorgen? Dan ontvangt u een blanco opmaak-document van de kaft en de katern.

G. Ondergetekende ontvangt 50 gepersonaliseerde, volledig gratis boeken. Bij ondertekening verbindt hij zich tot uitvoering. Het boek wordt enkel geproduceerd indien voldoende participanten intekenen en effectief deelnemen. Alle bestellingen zijn onderworpen aan onze algemene voorwaarden. Ondergetekende is verantwoordelijk voor de kwaliteit en auteursrechten van zelf aangeleverd digitaal materiaal (foto’s, logo’s en teksten).

1. Elke klacht betreffende de in dit document vernoemde opdrachten moet ons bereiken binnen de wettelijke acht dagen na ontvangst van het boek.

2. Onze leveringstermijnen worden zuiver als aanwijzing opgegeven ze zijn geenszins bindend en ze kunnen zeker geen aanleiding zijn tot schade geleden door laattijdige levering. Dit geldt ook voor contractueel afgesproken leveringstermijn, waarbij derde leveranciers betrokken zijn. Laattijdige levering door de leveranciers kan geenszins verhaald worden op The Home Library, vanaf nu THL genoemd.

3. Ondergetekende wordt steeds verondersteld het reproductierecht te hebben verworven van de foto’s, teksten of andere documenten die hij ons laat reproduceren. Het is uitsluitend op zijn verantwoordelijkheid dat we zijn opdrachten uitvoeren. THL kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de schending van auteursrechten op vernoemde materialen.

4. Digitale beeldbewerking op de beelden, aangeleverd door ondergetekende, vallen ook onder punt 3. Ondergetekende wordt verondersteld in orde te zijn met de wet op de auteursrechten.

5. Alle digitale bestanden, grafische ontwerpen en prints die wij maken, zijn onze eigendom. Onze creaties zijn beschermd door de Belgische wet op de auteursrechten en THL blijft eigenaar van het recht op reproductie. Het grafisch reproductierecht wordt slechts verleend voor een welomschreven gebruik, dat wordt bepaald bij het ontwerp, het nemen van de foto’s of bij de aankoop van het fotografisch document. Elk nieuw gebruik (op een andere manier of in een andere context) ervan vereist de toestemming van de auteur en geeft recht op een bijkomende vergoeding. Wij kunnen afstand doen van dit recht onder punt 5, mits een vooraf afgesproken afkoopsom, die forfaitair 50% van de productiekosten bedraagt. THL behoudt ten alle tijde het recht om deze creaties vrij te gebruiken in zijn eigen publiciteit (portfolio, website, folders …) om zijn eigen zaak te promoten.

6. Voor sommige opdrachten, waar derden als leverancier optreden, kan het gebeuren dat een facturatie via deze leverancier verloopt, rechtstreeks aan ondergetekende (vb. fotografie, binnenhuisinrichting, modellen …). Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele betwistingen op deze facturen. Zij zijn uitsluitend een zaak tussen de leverancier en ondergetekende.

7. Op verzoek van ondergetekende kan de facturatie van derden als leverancier via ons gebeuren. In dat geval vervalt geenszins de afstand van aansprakelijkheid onder punt 6. Voor deze extra service wordt wel een op voorhand afgesproken bedrag aangerekend.

8. Bij ondertekening van de bestelbon gaat ondergetekende akkoord met de volgende bepalingen: - Bij een bestelling voor een grafische realisatie of foto zal eerst een ontwerp worden voorgesteld. Na goedkeuring van ondergetekende van dit ontwerp, zal de uitvoering plaatsvinden. De goedkeuring is bindend. Een correctie van het ontwerp, na de goedkeuring hiervan door ondergetekende, is enkel nog mogelijk na akkoord van THL. In geen geval kan THL aansprakelijk gesteld worden voor één of meerdere fouten die na goedkeuring door ondergetekende nog in de katern staan.

9. Een proefdruk kan enkel aangeleverd worden indien de kosten ervan worden vergoed door ondergetekende. Deze proefdruk wordt aangeleverd door de drukker die dan als derde leverancier wordt beschouwd. Facturatie ervan worden bepaald door de drukker. Afmetingen van deze drukproef of betwisting van de kwaliteit van het drukwerk vallen onder de voorwaarden die de drukker hanteert op zijn algemene factuurvoorwaarden (minimum toegelaten afwijkingen van kleur, aantal,…) In geen geval kan THL hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

10. THL kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gebreken in kwaliteit van een derde leverancier, zoals een drukker die in opdracht van THL of van ondergetekende handelt. Iedere klacht betreffende de kwaliteit kan enkel op de leverancier worden verhaald. Indien de facturatie gebeurt via THL moet de factuur voldaan worden door ondergetekende, ook al is er een klacht over de kwaliteit. Iedere klacht moet schriftelijk aan THL worden meegedeeld binnen acht dagen na ontvangst van de boeken. THL zal deze klacht dan overmaken aan zijn leverancier.

11. THL kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor schade, veroorzaakt door een derde leverancier. Verlies van data of hardware en software-errors, laattijdige leveringen of enige andere fout van de derde leverancier zijn op geen enkele wijze verhaalbaar op THL.

12. THL kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van goederen van ondergetekende. Ondergetekende laat goederen achter op zijn eigen risico en zal instaan voor de verzekering hiervan. Indien THL een verzekering dient af te sluiten voor diefstal van de goederen tijdens de periode dat deze in het bezit zijn van een medewerker van THL, worden de kosten doorgerekend aan ondergetekende en dit nadat THL de rekening heeft gekregen van zijn verzekeringsmaatschappij. Transport van goederen door medewerkers van THL vallen nooit onder de verzekering en zijn op risico van ondergetekende.

13. Ondergetekende verbindt zich ertoe toeleveranciers aan te geven wanneer THL er om vraagt.

14. Ondergetekende of zijn afgevaardigde dient aanwezig te zijn op het presentatieevent. Hij neemt er zijn 50 gepersonaliseerde boeken in ontvangst of komt ze later bij THL ophalen. De boeken worden niet op uw adres afgeleverd, noch verzonden.

15. Ondergetekende verbindt zich ertoe zijn boeken te verdelen aan potentiele bouwers en verbouwers.

16. Ondergetekende erkent dat hij deze overeenkomst heeft gelezen en begrepen en verklaart er door gebonden te zijn. Ondergetekende verklaart dat deze overeenkomst alle voorgaande brieven, offertes of overeenkomsten vervangt.
The Home Library Logo

Algemeen

Anke: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Design

Daisy: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sales

Sandra: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.